Vrij verkeer van ideeën

Printvriendelijke versie
"Sociaal-cultureel werk is een sterk Vlaams merk. Onze initiatieven krijgen internationaal navolging. Internationale uitwisseling verdient daarom ondersteuning."
Wat gebeurt er? 
Het Equal Pay Day-filmpje van zij-kant won de bronzen Eurobest Award. Donderdag Veggiedag leverde Gent op een jaar tijd voor 20 miljoen euro aan internationale persaandacht op, Mobiel 21 ging met de Sustainable Energy Europe Award aan de haal. Praktijken en methodes van sociaal-culturele organisaties worden in het buitenland opgemerkt. Sociaal-cultureel werk is een sterk Vlaams merk. Maar nog te veel blijft dit onder de internationale radar.
Wat moet er gebeuren? 
De Vlaamse en federale overheid dragen het sociaal-cultureel werk uit in het kader van hun internationale (beleids)agenda.
Dat betekent onder meer 
  • We pleiten ervoor dat Vlaanderen een venster creëert op de “export” van sociaal-cultureel werk. Hiertoe stimuleert de Vlaamse overheid de internationale uitbouw van sociaal-culturele campagnes, werkvormen en educatieve projecten. Dit draagt bij tot het versterken van het beeld van onze regio als sterk in burgerschap, activering, gemeenschapsvorming en educatie. 
  • Het buitenlands beleid van Vlaanderen en België moet actief contact houden met sociaal-culturele organisaties om expertise te delen, standpunten af te toetsen en gezamenlijk initiatief te exploreren. Op die manier dragen de Vlaamse en federale overheid een traditie van co-creatie uit.
  • We vragen dat elke politieke partij een contactpersoon aanduidt voor de actieve wisselwerking tussen het sociaal-cultureel werk en de Europese fracties. Deze contactpersoon is in staat om accurate informatie door te spelen en mee de agendasetting binnen de fracties te beïnvloeden. 
  • Onze administratie bouwt, samen met de steunpunten voor het sociaal-cultureel werk, een strategie uit om een betere en snellere doorstroming van informatie vanuit Europa naar het sociaal-cultureel werk te krijgen en vice versa. Zij maken hiertoe actief gebruik van bestaande netwerken, zoals het Kenniscentrum Sociaal Europa en VLEVA. 
  • De Vlaamse en federale overheid moeten tijdig met elkaar en met het sociaal-cultureel werk overleggen rond Europese materies waarvoor de federale overheid bevoegd is en die een belangrijke invloed kunnen hebben op het sociaal-cultureel werk. Het sociaal-cultureel werk moet hiervoor een vast contact hebben op de kanselarij van de eerste minister.