Steun aan internationale netwerken

Printvriendelijke versie
"73 procent van de organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk is actief in internationale netwerken. En de ambitie om hierin te groeien, is groot."
Wat gebeurt er? 
73 procent van de organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk is actief in internationale netwerken. En de ambitie om hierin te groeien is zeer groot. Het internationaal cultuurbeleid heeft in het verleden nooit veel aandacht geschonken aan een ondersteuning van het sociaal-cultureel werk. Een visienota van de cultuurminister geeft hefbomen om hier ook voor onze sector werk van te maken. Dit moet in de praktijk van regels en middelen worden gegoten.
Wat moet er gebeuren? 
De Vlaamse overheid ontwikkelt een volwaardig internationaal beleid voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Dat betekent onder meer 
  • Een geïntegreerd internationaal cultuurbeleid moet uitgaan van een evenwaardige ondersteuning van sociaal-cultureel werk.
  • Het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen geeft meer gelegenheid aan de bevoegde ministers om samen te wegen op de Europese agenda. We dringen erop aan dat hier, samen met de sector, een pro-actieve agenda rond wordt opgemaakt.
  • De Vlaamse overheid moet ruimte vrijmaken om sociaal-culturele organisaties te ondersteunen bij hun verdere internationale netwerkontwikkeling en ontmoetingen. Zo kunnen sociaal-culturele organisaties sterker aanwezig zijn op een steeds internationaler wordende agenda. Bovendien bieden deze netwerken en contacten heel wat kansen tot kennisuitwisseling en –verdieping.
  • Het nieuw cultureel samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen biedt een kader om projecten van sociaal-culturele organisaties over de taalgrenzen heen te ondersteunen. We vragen dat de Vlaamse overheid hiervoor financiële ruimte vrijmaakt. 
  • Het buitenland kan heel wat leren van sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en omgekeerd. Naast het ondersteunen van korte ontmoetingen, willen we dat de Vlaamse overheid ook jaarlijks de kans geeft aan sociaal-culturele werkers om zich gedurende langere tijd –in residentie- in het buitenland in te bedden in innovatieve projecten met een meerwaarde voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. Ook nodigt Vlaanderen jaarlijks sociaal-culturele werkers uit het buitenland naar Vlaanderen uit.