Integraal actieplan voor krachtig sociaal-cultureel werk

Printvriendelijke versie
"Een overheid die gelooft in betrokken burgers, werkt drempels voor engament weg."
Wat gebeurt er? 
Sociaal-culturele initiatieven brengen leven in de gemeenschap, zorgen voor kritische burgers en voor engagement. Ze werken aan solidariteit, burgerschap en gemeenschapsvorming. Een overheid die gelooft in betrokken burgers, investeert bijgevolg in het wegwerken van drempels voor organisaties en het motiveren van mensen om zich sociaal-cultureel te engageren. Er bestaat al langer een Sport voor Allen – beleid. Tal van omkaderende maatregelen worden uitgewerkt om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen en in contact te brengen met een sportclub. Via een actieplan werkt de Vlaamse overheid aan het wegwerken van drempels voor sportclubs. Waarom ook geen integraal Vlaams actieplan voor een krachtig sociaal-cultureel werk?
Wat moet er gebeuren? 
De Vlaamse overheid ontwikkelt, samen met het sociaal-cultureel werk en vertegenwoordigers van de diverse overheidsniveaus, een integraal Vlaams actieplan voor een krachtig sociaal-cultureel werk. Dit plan werkt de drempels weg om sociaal-cultureel actief te kunnen zijn en bouwt stimuleringsmaatregelen uit opdat mensen zich sociaal-cultureel engageren.
Dat betekent onder meer 

Dit actieplan formuleert concrete engagementen van de Vlaamse regering op basis van een visienota die het sociaal-cultureel werk en de administratie samen uitwerken. 

Het actieplan heeft alleszins aandacht voor volgende elementen:

  •     Omkadering en bovenlokale ondersteuning van vrijwilligers
  •     Het wegwerken van administratieve en financiële lasten
  •     SCW en de publieke ruimte
  •     Stimuleren van samenwerking
  •     Proeftuinen sociaal-cultureel werk
  •     Sociaal-cultureel werk voor en met kansengroepen
  •     Promotie van sociaal-cultureel werk
  •     Onderzoek & ontwikkeling