Civil Society Organizations als fundament voor een Sociaal Europa

Printvriendelijke versie
"De Europese Unie moet meer aandacht besteden aan bottom-up initiatief vanuit ‘civil society organizations’. Ze zijn immers de pijlers van een Sociaal Europa in de steigers."
Wat gebeurt er? 
Het sociaal-cultureel volwassenenwerk vormt met zijn 14.000 lokale werkingen een korte keten tussen mensen, in alle wijken en buurten in Vlaanderen. Maar ook het aantal internationale netwerken is niet te onderschatten. Dit maakt een krachtige verbinding tussen lokaal en internationaal mogelijk. De Europese Unie heeft schoorvoetend de potentiële rol van civil society organisations (CSO’s) ontdekt. Maar de structurele inbedding van deze organisaties als een volwaardig deel van een EU-beleid is er nog niet.
Wat moet er gebeuren? 
De Europese unie hanteert de Civil Society Organisations (CSO’s) als een pijler voor de uitbouw van een sociaal Europa. Daardoor ontstaat ook meer ruimte om initiatieven of thema’s die van onderuit doorsijpelen aan bod te laten komen. België en Vlaanderen trekken deze agenda.
Dat betekent onder meer 
  • De Europese Unie moet een Europees statuut ontwikkelen voor de Civil Society Organisations (CSO) en hieraan een consequent beleid van ondersteuning, uitbouw en overleg koppelen.
  • We pleiten ervoor dat de Europese Unie voor zijn eigen wetgeving telkens een CSO-impactanalyse hanteert en deze ook publiek maakt.
  • De relatie tussen de Europese Unie en het sociaal-cultureel werk is vandaag nog te veel top-down: je kan enkel samenwerken op thema’s die de Unie zelf naar voor schuift. We vragen om ook ruimte te geven thema’s die van onderuit groeien. Op die manier ontstaat een reële participatie-gedreven interactie.
  • De Europese Unie moet er een topprioriteit van maken om de administratieve last bij projectoproepen tot het strikt noodzakelijke te herleiden. De planlast moet beter in proportie staan tot de budgetten.
  • We vragen dat de Europese Unie meehelpt om de contouren van ons unieke sociaal-cultureel werk te behouden en versterken.
  • Vlaanderen en Europa besteden aandacht aan het sociaal-cultureel werk in vergelijkend Europees onderzoek.
  • Het Grundtvig-programma heeft zijn succes getoond als versterker van de niet-formele educatie. Deze lijn, om ook in te zetten op niet-arbeidsmarktgericht leren, moet onverkort worden voortgezet.
  • We pleiten ervoor dat de Europese Unie uitwisselingen faciliteert tussen sociaal-culturele organisaties uit verschillende landen met het oog op het versterken van gemeenschapsvorming, maatschappelijke activering en educatie.