Actieplan niet-formele educatie

Printvriendelijke versie
"Niet-formeel leren moet opnieuw zijn plaats krijgen in de samenleving."
Wat gebeurt er? 
Met ruim 17.000 educatieve activiteiten bereikt het sociaal-cultureel vormingswerk jaarlijks meer dan 300.000 deelnemers. Tel daar dan nog de vele duizenden uren educatie van de verenigingen en bewegingen bij, maar ook van de belendende sectoren. Vele plaatsen waar mensen levenslang leren. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Dit vormt de humuslaag voor een lerende samenleving. De overheden leken hier ook van overtuigd. Tot op het moment waarop de crisis uitbrak. De ene besparing na de andere haalde de omkadering van de niet-formele educatie onderuit. Het niet meer inzetten van de opleidingscheques op niet-arbeidsmarktgerichte educatie zorgt bovendien voor een Mattheuseffect.
Wat moet er gebeuren? 
Via een geïntegreerd actieplan niet-formele educatie engageert de Vlaamse overheid zich om, samen met de betrokken sectoren, het niet-formele leren opnieuw zijn plaats te geven in de samenleving.
Dat betekent onder meer 
 • de reële betrokkenheid van een coördinerend minister van vorming    
 • een engagementsverklaring voor niet-formeel leren, ondertekend door de relevante actoren uit de overheid, het middenveld, het onderwijs en de bedrijfswereld 
 • een nationale campagne voor niet-formele educatie
 • een Open Ruimte-actie: scholen, universiteiten en bedrijven aanzetten hun accommodatie ter beschikking te stellen voor initiatieven van niet-formeel leren
 • het steunen van ‘ambassadeurs’ voor niet-formele educatie
 • na de doorgevoerde verbetering in 2012: het verder doorbreken van de begrenzing van het toepassingsgebied rond niet-formele educatie in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk 
 • een verdere uitbouw van “Oscar”, het instrument (van onder meer Socius) waarmee in het jeugdwerk, de amateurkunsten, de leerlingenraden, de erfgoedorganisaties en het sociaal-cultureel volwassenenwerk competenties zichtbaar worden gemaakt
 • een specifieke ondersteuning van niet- formeel leerinitiatief met en voor alle mensen met een educatieve/sociaal-economische achterstand
 • een stimulans voor uitgevers om leermateriaal, minstens gedurende de periode van het actieplan, vrij ter beschikking te stellen voor niet-formele educatie
 • extra aandacht voor verworven competenties in het sociaal-cultureel werk, in het bijzonder voor verworven diversiteitscompetenties en democratisch handelen
 • opleidingscheques opnieuw activeren voor niet-formele educatie 
 • sociaal-culturele methodes laten doorstromen naar andere opleidingen