Veerkracht is een bundeling van ideeën en maatregelen voor een krachtig sociaal-cultureel beleid. Met dit materiaal willen we beleidsmakers inspireren en stimuleren tot meer positieve sociaal-culturele ambitie.

Veerkracht is nog niet af. We hebben verzameld wat we zien gebeuren en geven zonder veel drang tot prioritering richtingen voor de toekomst aan.

Sommige aanbevelingen zijn sneller te realiseren dan neer te schrijven. Voor andere is dan weer wat meer tijd, geld of inspiratie nodig.

Veerkracht moet uitmonden in een geheugensteun –een memorandum- voor toekomstige tijden. Met draagvlak en draagkracht.

Veerkracht is niet af. Denk en doe mee!

Reageer op onze stukken of neem contact met ons op:
FOV- federatie sociaal-cultureel werk
info@fov.be | @fovtweets | www.fov.be

Ambitie in drie hoofdstukken

We delen onze inzichten op in drie thematische hoofdstukken:
cover Wascabi
Maak ook kennis met Wascabi, ons jaarlijks magazine over beleid en tendensen in het sociaal-cultureel werk. Met het magazine willen we sociaal-culturele beleidsthema’s op een toegankelijke en boeiende wijze tot bij een breed publiek van partners, beleids- en opiniemakers brengen.

Download of doorblader of bestel.

Lees ook de vorige edities!
Wascabi 2013 | Wascabi 2014

Drukversie?

Veerkracht kan je in pdf downloaden of doorbladeren:

Andere sociaal-culturele aanraders

Laat mensen schitteren Zakbokeje sociaal-cultureel volwassenenwerk Van alle markten thuis Boekstaven